EPC

EPC står for «Energy perfomance contract» eller på norsk «energisparekontrakt» og går ut på at kommunene inngå kontrakt med en entreprenør som gir en garantert investeringssum og garantert energibesparelse i hele kontraktsperioden. Lengden på garantiperioden/kontraktsperioden er så lang at investeringene blir nedbetalt ved hjelp av redusert energibruk.

Kontraktsperioden er delt inn i tre deler:
Fase 1 som er analysedelen
Fase 2 som er gjennomføring av tiltak
Fase 3 som er oppfølging/garantiperiode

Vi har valgt å dele opp vårt prosjekt i to EPC kontrakter. En for Elverum og en for resten av kommunene (Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot). Dette fordi Elverum er så stor kommune at kontraktene blir på omtrent samme areal og investeringssum når vi deler det opp.

Elverum er allerede godt i gang med sin EPC kontrakt og er i gang med Fase 2.
De andre kommunene er inne i Fase 1 som er analyse fasen..

Les hva ENOVA har skrevet om EPC her.