Om ENSAMB

ENSAMB står for «Energy Saving in Municipel Buildings in Small Communities in Rural Districts» og er et samarbeid mellom Regionrådet for Sør-Østedal og Hedmark fylkeskommune. Regionrådet er koordinator, mens fylkeskommunen er en samarbeidspartner.

MLEI ENSAMB er et EU finansiert prosjekt gjennom Intelligent Energy Europe (IEE) og deres MLEI program (Mobilising Local Energy Investments). Prosjektet ble startet i juni 2012 og vil vare til oktober 2015. Det bygger på prosjektet «Enøk i kommunale bygg i Sør-Østerdalen» som ble startet i 2010 og som er et samarbeid mellom de fem kommunene i Sør-Østerdalen : Engerdal, Elverum, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot.

Målsetning (overordnet)

 • Målet med prosjektet er å redusere energiforbruket i kommunale bygg med 25%, med årene 2007-2009 som referansepunkt. Dette tilsvarer 2.200 tonn CO2 årlig.
 • Vi skal følge opp kommunenes energi- og klimaplaner og se til at de holder det som står i disse.
 • Følge opp kommunenes engasjement i «Covenant of Mayors«.

Målsetning (konkret prosjektmål)

 • Gjennomføre teknisk assistanse til ENØK tiltakene
 • Samle og tilrettelegge tekniske data
 • Foreslå bygg til EPC og Konventionelle kontrakter
 • Lage dokumentmaler
 • Koordinere innkjøp og kontraktsforhandling
 • gjennomføre fase 1 av EPC
 • følge opp leverandører og finansieringskilder
 • Kursvirksommhet på ulike nivå i kommunene
 • Tilretteleggelse for etterfølgelse i Norge/EU

 Innvesteringene vil bli delt opp i 5 pakker:

 • EPC for Elverum
 • EPC for resten av kommunene (Engerdal, Trysil, Stor-Elvdal og Åmot)
 • Konvensjonelle gjennomføring av tiltak for bygninger tilhørende Hedmark fylkeskommune
 • Konvensjonell gjennomføring av tiltak for bygninger tilhørende kommunene
 • Integrerte prosjekt, dvs. energisparingsdelen av bygningene som gjennomgår en større oppgradering.

Aktivitetene for hver pakke vil inneholde: Analyse, forberedende arbeid, forespørsel, evaluering, forhandling og kontrakt.

Selve investeringene på byggene er det kommunene som står for selv. Men med en entrepenør som garanterer en viss energisparing vil de investerte pengene fort bli tjent inn igjen ved sparing av energi.

Siste nytt om prosjektet. 

Les mer om EPC.