EPC-avtalen i Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot går nå over i driftsfasen

71 av de kommunale bygg har gjennomgått en betydelig energimessig oppgradering gjennom 2014. Det har vært utført arbeider for rundt 40 millioner og 446 enkelt-tiltak er gjennomført. Ved årsskiftet er arbeidene fra NEE og deres underleverandører avsluttet, og leveransen tas nå etter hvert over av kommunene. Selv om enkelte mindre etterarbeider og justeringer gjenstår, så vil energisparegarantien gjelde fra 1. januar 2015. Dermed er vi over i en ny fase!

Nå gjelder det at vi alle samarbeider om å få til de energibesparelser på ca 30 % som avtalene har lovet. Og ennå bedre: Dersom dette overoppfylles så blir det en gevinst som skal deles mellom kommunene og NEE.

EPC- og ENSAMB-erfaringer utveksles

Hedmark sitt nabofylke i øst – Dalarna – er også en pioner innen EPC. Spesielt tidlig ute var Ludvika Kommune som har arbeidet med denne metodikken i over 10 år.

Hedmark-Dalarna samarbete- Grenskomitte

I samarbeid med «Gränskomiteen Hedmark – Dalarna» arrangerte vi i mars 2015 et erfarings-seminar om EPC.
Fra Svensk side deltok kommunen Ludvika, Leksand og Malung-Sälen, og fra Norge var vi representert med kommunene Elverum, Trysil, Åmot og Røros. Alle kommunene var spesielt invitert fordi vi valgte kommuner som sto på ulike stadier i sitt energi-arbeid.

Dette arrangementet må sies å være meget vellykket. Mange gode (og ikke fullt så gode) opplevelser ble utvekslet, og vi fikk god innsikt i hvordan så vel beslutningsprosessen som gjennomføringen hadde vært i de ulike land og kommuner. Vi avdekket en del mindre forskjeller i måten det har vært jobbet på, mye kan noteres som gode tips. En samlet forsamling var enig om at en slik praktisk erfaringsutveksling er uhyre lærerik, og burde tilbys til alle som tenker å ta i bruk dette effektive EPC-verktøyet. En oppfølger er derfor foreslått, og blir trolig gjennomført på senhøsten 2015. Denne ballen ligger nå hos «Gränskomiteen» og vil bli fulgt opp av oss.

Besøk fra Brussel

Notis

Project Officer Adrien Bullier (EACI) vil torsdag 20. februar delta i møte med Alf Kristian Enger og hans ENSAMB-stab.

Program for dagen:

08:30 – 09:00 Meet the Mayor of Elverum Welcome to Elverum and South Østerdal.
09:15 – 11:15 Meeting in the project group
11:30 – 12:00 Lunch Together with the Region Council
12:00 – 12:30 Meeting with the Regional Council
12:30 – 13:15 Meet the Press
13:30 – 15:00 Plant visit Control Center, heat pumps etc Driftsentralen, Beredskaps-senteret etc

EPC fase 2

MC900437575

I juni vedtok alle de 4 kommunene, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot,  å gjennomføre fase 2 av EPC-prosjektet. I løpet av 2014 skal over 400 tiltak gjennomføres og vi skal garantert oppnå over 30% sparing i de analyserte kommunale byggene.

Besøk i Brussel

Hele regionrådet for Sør-Østerdal tok turen til Brussel for å lære om EU og for å besøke Energy Week. På Europaportalen kan du lese et intervju av Ole Martin Norderhaug om turen til EU-hovedstaden.