EPC- og ENSAMB-erfaringer utveksles

Hedmark sitt nabofylke i øst – Dalarna – er også en pioner innen EPC. Spesielt tidlig ute var Ludvika Kommune som har arbeidet med denne metodikken i over 10 år.

Hedmark-Dalarna samarbete- Grenskomitte

I samarbeid med «Gränskomiteen Hedmark – Dalarna» arrangerte vi i mars 2015 et erfarings-seminar om EPC.
Fra Svensk side deltok kommunen Ludvika, Leksand og Malung-Sälen, og fra Norge var vi representert med kommunene Elverum, Trysil, Åmot og Røros. Alle kommunene var spesielt invitert fordi vi valgte kommuner som sto på ulike stadier i sitt energi-arbeid.

Dette arrangementet må sies å være meget vellykket. Mange gode (og ikke fullt så gode) opplevelser ble utvekslet, og vi fikk god innsikt i hvordan så vel beslutningsprosessen som gjennomføringen hadde vært i de ulike land og kommuner. Vi avdekket en del mindre forskjeller i måten det har vært jobbet på, mye kan noteres som gode tips. En samlet forsamling var enig om at en slik praktisk erfaringsutveksling er uhyre lærerik, og burde tilbys til alle som tenker å ta i bruk dette effektive EPC-verktøyet. En oppfølger er derfor foreslått, og blir trolig gjennomført på senhøsten 2015. Denne ballen ligger nå hos «Gränskomiteen» og vil bli fulgt opp av oss.