EPC-avtalen i Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot går nå over i driftsfasen

71 av de kommunale bygg har gjennomgått en betydelig energimessig oppgradering gjennom 2014. Det har vært utført arbeider for rundt 40 millioner og 446 enkelt-tiltak er gjennomført. Ved årsskiftet er arbeidene fra NEE og deres underleverandører avsluttet, og leveransen tas nå etter hvert over av kommunene. Selv om enkelte mindre etterarbeider og justeringer gjenstår, så vil energisparegarantien gjelde fra 1. januar 2015. Dermed er vi over i en ny fase!

Nå gjelder det at vi alle samarbeider om å få til de energibesparelser på ca 30 % som avtalene har lovet. Og ennå bedre: Dersom dette overoppfylles så blir det en gevinst som skal deles mellom kommunene og NEE.