Velkommen

sør-østerdalenEMSAMB er nå fullført

ENSAMB er nå fullført. Prosjektet ble avsluttet som planlagt den 30. oktober 2015, og detaljerte rapporter er laget.

Prosjektet (som ble opprettet i 2010) hadde som målsetting å spare 20 – 25 % energi i de kommunale byggene. Det er gjennomført nesten 1000 ulike tiltak og investert over 140 millioner kroner. De fleste tiltakene er gjennomført som en del av EPC-avtaler, eller «energisparekontrakter», noe som var nokså nytt i Norge, men nå blir stadig mer brukt. Sør-Østerdal er altså en pioner på dette området.

Nå foreligger resultatet, og målinger / beregninger viser at kommunene har spart mellom 26 og 33 % energi i forhold til referanseårene! Dette gir en innsparing på over 15 millioner kroner pr. år, og gir en beregnet reduksjon av utslipp på 3 400 årstonn CO2e. Dette tilsvarer klimautslippet fra 500 – 750 personbiler.

Våre oppdragsgivere er både kommunene og EU (EASME), så derfor har de begge fått rapporter tilpasset de krav de har satt til rapporteringen

I tillegg er det utarbeidet en egen rapport for offentliggjøring, og den finner du her.

Dersom du ønsker papirkopi, så ta kontakt med alf.kristian@ensamb.no

Prosjekt-resultatet er presentert for kommunestyre / formannskap i kommunene, og tilbakemeldingen derfra er tilfredshet med de resultater som er oppnådd.

 


Dette er den offisielle hjemmesiden til prosjektet ENSAMB som eies av de fem kommunene i Sør-Østerdalen.

Prosjektet er finansiert gjennom EU-programmet ‘Intelligent Energy Europe’ (IEE) .

Det offisielle navnet på prosjektet er ‘Energy Saving in Municipal Buildings in Small Communities in Rural Districts’. Oversatt til norsk blir det ‘Energisparing i kommunale bygg i små kommuner i distriktene’.

Prosjektet startet i juni 2012 og varer frem til oktober 2015.

Les mer om prosjektet her.